Thomas Leu

Raumbildung

Drifter

Stahl-Streckmetall, teilweise galvanisiert, LED-Strahler, zur Höhler Biennale Gera, 2011

drifter

Expanded metal, partial galvanised, power light (LED), Höhler Biennale Gera, 2011